Međunarodni naučni skup "Privatna bezbednost - stanje i perspektive"- 2008