Privatna bezbednost - stanje i perspektive -14.11.2008.

Dana 14.11.2008. godine, u organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije, u Novom Sadu, održan je prvi međunarodni naučni skup na temu "Privatna bezbednost - stanje i perspektive", kome su prisustvovali istaknuti naučni radnici Fakulteta domaćina skupa, predstavnici Privredne komore Srbije - Udruženja privatnog obezbeđenja, pojedini vlasnici preduzeća za FTO i detektivsku delatnost, predstavnici NIS-a, a.d. Novi Sad, OTP banke iz Novog Sada, Akademije za diplomatiju i bezbednost iz Beograda, Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke, Visoke škole unutrašnjih poslova iz Banja Luke, Vojne akademije iz Beograda, Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda, Fakulteta bezbednosti iz Beograda, Policijske uprave za grad Beograd, Policijske uprave Niš, predstavnici SAD, Danske, Makedonije, studenti i brojni drugi gosti - strušnjaci i poznavaoci ove problematike, iz zemlje i inostranstva. Ovaj naučni skup, prvi te vrste u našoj zemlji, propratili su na odgovarajuci način i sredstva javnog informisanja.

Učešće na ovom eminentnom naucnom skupu uzelo je 20 doktora nauka, 10 magistara nauka i 10 uglednih praktičara - ljudi iz struke, uz 30 prijavljenih referata. Ovako impozantan broj učesnika, potvrđuje aktuelnost i multidisciplinarnost izabrane teme za prvi međunarodni naučni skup te vrste, ali i čvrstu resenost Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu da da svoj puni doprinos sagledavanju i ukazivanju značaja i perspektive privatne bezbednosti u sklopu ukupne bezbednosti zemlje i njenih građana.

Međunarodni naučni skup otvorila je prof. dr Mirjana Franceško, direktor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i pozdravila učesnike i prisutne goste. U svom kratkom obracanju ukazala je na značaj i aktuelnost izabrane teme, kao i na razvoj naučno-istraživačkog rada, kao nove i kvalitativne aktivnosti u sadržaju rada Fakulteta. Takođe je upoznala prisutne sa organizacijom i studijskim programima Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, dosadašnjim rezultatima, ističući sa neskrivenim ponosom, da je to prvi privatni akreditovani fakultet u Srbiji.

U prvoj sesiji radno predsedništvo su činili prof. dr Andreja Savić, direktor Akademije za diplomatiju i bezbednost, doc. dr Dragomir Jovičić, osnivač i vlasnik Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banja Luke i doc. dr Zdravko Skakavac, a u drugoj sesiji gospodin Dragiša Jovanović iz Privredne komore Srbije, doc. dr Slobodan Marković sa Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu i doc. dr Zdravko Skakavac.

Koncepcijski i tematski, oblast privatne bezbednosti je višeslojno i sa više aspekata iskazana u radovima naučnih radnika i stručnjaka iz ove oblasti, počev od mesta i uloge u sistemu nacionalne bezbednosti, pa do odnosa sa policijom i javnom bezbednošću. Takođe je apostrofirano naučno istrazivanje o prvim ustanovama privatne bezbednosti u Srbiji, ukazano na stanje i iskustva privatne bezbednosti u Danskoj, Makedoniji, Sloveniji, FBiH, Republici Srpskoj i drugim zemljama iz našeg okruženja. Posebna pažnja posvećena je normativnoj regulative detektivske delatnosti u bivsim jugoslovenskim republikama, zatim strucnom osposobljavanju kadra privatne bezbednosti (Kurs za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih licnosti - VIP), ulozi i perspektivi privatne bezbednosti u obezbeđenju specijalnih transporta, o standardima i procedurama koje se primenjuju na bezbednost banki, i dr. Sagledani su i istorijski aspekti nastanka i uloge telohranitelja, iskustva NIS-a a.d. Novi Sad u integrisanom sistemu bezbednosti, iskustva privrednog društva "Sigurnost - Vračar" a.d., M protekt Beograd, itd.

Nakon usmenih izlaganja i diskusija iz prve i druge sesije, nisu doneti bilo kakvi zaključci, već je predsednik Organizacionog odbora i predsedavajući doc. dr Zdravko Skakavac u najkraćem dao ocenu uspešnosti skupa i njegov značaj sa stanovišta nauke i strukovne prakse. Pre svega, istakao je da je prvi međunarodni naučni skup, uz izloženih 30 referata, učešće dvadesetak eminentnih doktora nauka, desetak magistara nauka i desetak istaknutih ljudi iz struke bio izuzetno koristan za sve prisutne na skupu ali i za teoriju i praksu koja se bavi sektorom privatne bezbednosti.

foto-galerija