PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA                                    DEKANICA

                                Prof. dr Duško Radosavljenić                                       Prof. dr Mirjana Frančesko

 

  

                                                                             

                                                                           SEKRETAR SKUPA

                                                                           Radivoje Jovović, MA

 

 

                                                      

                        Doc. dr Tanja Kaurin     Prof. dr Vesna Pilipović Doc. dr Vojin Pilipović Doc. dr Aleksandar Vasiljević

                                                                

                                             dr Tatjana Skakavac  Marija Manasijević, MA  Sandra Radinović, MA

                                                                            

                                                                                

                                                                                                          Administrator sajta

                                                                            Predrag Alargić, M.Sc.